Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας για να μας προωθήσετε όποια μεταβολή (επεξεργασία, διαγραφή) της αγγελίας σας επιθυμείτε.

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

     

    Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιήσατε και κατά τη δημιουργία της αγγελίας σας, ώστε να γίνει η απαραίτητη ταυτοποίηση.

    Σημειώστε ότι όλες οι αγγελίες λήγουν αυτομάτως μετά το πέρας εξήντα (60) ημερών από την ημέρα δημιουργίας τους.