Κανονισμοί

 • Απαγορεύονται αγγελίες παράνομου περιεχομένου.
 • Απαγορεύονται αγγελίες πορνογραφικού περιεχομένου.
 • Απαγορεύονται ύβρεις και βωμολοχίες στα πεδία των αγγελιών.
 • Απαγορεύεται η δημοσίευση της ίδιας αγγελίας επιπλέον της μίας (1) φοράς.

Όροι Χρήσης

Με την χρήση της υπηρεσίας «internal αγγελίες», συμφωνείτε ανεπιφύλακτα στα παρακάτω:

 • Το internal.gr διατηρεί την ανεπιφύλακτη δικαιοδοσία να μεταβάλλει, να επεξεργάζεται και να διαγράφει όποια αγγελία θεωρεί σκόπιμο, και με οποιονδήποτε τρόπο, δίχως την υποχρέωση υποβολής εξηγήσεων σε τρίτους, ή και στον δημιουργό της αγγελίας.
 • Με την υποβολή μίας αγγελίας, γνωρίζετε ότι κοινοποιείτε τα όποια προσωπικά στοιχεία και δεδομένα πληκτρολογήσατε και ανεβάσατε, στον παγκόσμιο ιστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
 • Το internal.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων από τρίτους.
 • Το internal.gr αποτάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης για περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας από τρίτους.
 • Το internal.gr ουδεμία ποινική ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο της κάθε αγγελίας, καθώς αυτές δεν υποβάλλονται σε έλεγχο πριν από τη δημοσίευσή τους.
 • Το internal.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για περιπτώσεις απάτης στο πλαίσιο των αγοραπωλησιών – ανταλλαγών.
 • Το internal.gr αποτελεί αποκλειστικά και μόνο τον διαμεσολαβητή μεταξύ αγοραστή και πωλητή, και ουδεμία νομική ή ποινική ευθύνη φέρει σε περιπτώσεις δικαστικών διαμαχών μεταξύ των δύο.
 • Το internal.gr ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή βλάβης οιασδήποτε φύσεως του αγοραστή, του πωλητή, ή / και της περιουσίας αυτών.

Σημαντική Σημείωση: Η υπηρεσία “internal αγγελίες” προσφέρεται δωρεάν τόσο για τους υποψήφιους αγοραστές, όσο και για τους πωλητές, και περιλαμβάνει καταχωρήσεις αποκλειστικά και μόνο από τρίτους, ιδιώτες ή επιχειρήσεις, με τους οποίους το internal.gr ουδεμία σχέση οιασδήποτε φύσεως διατηρεί.