Κανονισμοί

 • Απαγορεύονται ερωτήσεις παράνομου περιεχομένου.
 • Απαγορεύονται ερωτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου.
 • Απαγορεύονται ύβρεις και βωμολοχίες στα πεδία των ερωτήσεων.
 • Απαγορεύεται η δημοσίευση της ίδιας ερώτησης επιπλέον της μίας (1) φοράς.

Όροι Χρήσης

Με την χρήση της υπηρεσίας «internal QnA», συμφωνείτε ανεπιφύλακτα στα παρακάτω:

 • Το internal.gr διατηρεί την ανεπιφύλακτη δικαιοδοσία να μεταβάλλει, να επεξεργάζεται και να διαγράφει όποια ερώτηση θεωρεί σκόπιμο, και με οποιονδήποτε τρόπο, δίχως την υποχρέωση υποβολής εξηγήσεων σε τρίτους, ή και στον δημιουργό της ερώτησης.
 • Με την υποβολή μίας ερώτησης, γνωρίζετε ότι κοινοποιείτε τα όποια προσωπικά στοιχεία και δεδομένα πληκτρολογήσατε και ανεβάσατε, στον παγκόσμιο ιστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
 • Το internal.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων από τρίτους.
 • Το internal.gr αποτάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης για περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας από τρίτους.
 • Το internal.gr ουδεμία ποινική ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο της κάθε ερώτησης, καθώς αυτές δεν υποβάλλονται σε έλεγχο πριν από τη δημοσίευσή τους.
 • Το internal.gr ουδεμία ευθύνη φέρει σε περιπτώσεις λανθασμένων απαντήσεων στις ερωτήσεις.
 • Το internal.gr ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή βλάβης οιασδήποτε φύσεως του ερωτώντος ή / και της περιουσίας του.
 • Ακολουθείτε τυχόν προτροπές τρίτων πάντοτε με δική σας ευθύνη.

Σημαντική Σημείωση: Η υπηρεσία “internal QnA” προσφέρεται δωρεάν τόσο για τη δημοσίευση ερωτήσεων, όσο και απαντήσεων, και μοναδικό σκοπό έχει την παροχή συμβουλευτικής βοήθειας. Τη δυνατότητα να απαντήσουν σε ερωτήσεις, έχουν ελεύθερα όλοι οι χρήστες του διαδικτύου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι απαντήσεις που δίνονται σε κάθε ερώτηση, να θεωρούνται αυτομάτως ορθές.